Fitxa de fons (NODAC)


MULET CERDÀ, Pere. «[Divulgació:] Algaida a través de les visites pastorals de don Diego de Arnedo. 1563-1572». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [5-12].

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1981-0001-ORM-001828
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 14 novembre 2019.