Fitxa de fons (NODAC)


MARTORELL LLANERAS, Catalina; LLOMPART BALLESTER, Miquel. «Una xerradeta amb: l'Associació de veïns de Pina [Antoni Oliver Arrom] i [Rafel Oliver Jaume]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 22 (octubre 1982). p. 28.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-10-1982-0022-ORM-002165
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 19 novembre 2019.