Fitxa de fons (NODAC)


«Saig, Es». A: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma: Promomallorca, 1989-2005. p. 41, tom 15. ISBN: 8486617189.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-ORM-GEM-15-008156
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Bartomeu Salas Mascaró, 06 octubre 2020.