PROJECTE VINT–20

El Projecte VINT-20 és un repositori digital que unifica els serveis d’informació bibliogràfica, arxivística i documental (textos, fotografies i testimonis sonors) dels pobles de Randa, Pina i Algaida. Així mateix, també inclou la creació d’un compendi d’estudis de plantejament enciclopèdic en format virtual en el qual hi tendran cabuda totes les matèries d’estudi.

Els objectius generals són:

1. Afavorir el coneixement i la difusió dels estudis locals del municipi d’Algaida.
2. Promoure una nova experiència en la difusió de la cultura.
3. Impulsar una eina de consulta d’informacions contrastades.
4. Promocionar la cultura del Municipi.
5. Potenciar l’ús de la llengua catalana.
6. Implicar la societat en l’elaboració del projecte.
7. Facilitar l’accés lliure, universal i gratuït de tots els ciutadans a la cultura.


El repositori digital s’estructura en cinc grans àmbits:

Col·lecció Binària, edicions digitals de l’Ajuntament d’Algaida

Conté edicions en format electrònic de nova creació: les obres guardonades als Premis Castellitx (que convoca anualment l’Ajuntament d’Algaida en les modalitats literària, investigació, fotografia, arts plàstiques i musical); els pregons pronunciats amb motiu de les festes a Algaida, Pina i Randa;  les obres que, des de l’any 1992, ha editat  l’Ajuntament a les col·leccions en paper (Col·lecció Pere Capellà, Plaguetes d’Història i Cultura, Col·lecció Panoràmica i Col·lecció Binària), entre d’altres.
 

Bibliografia del Municipi d’Algaida

És el recull bibliogràfic, amb voluntat exhaustiva, de totes les obres que fan referència al municipi d’Algaida i la generada pels autors d’Algaida, Pina i Randa. Inclou, també, un apartat de publicacions digitalitzades publicades per editorials alienes a l’Ajuntament d’Algaida, com ara la premsa periòdica del Municipi. 
 

Enciclopèdia del Municipi d’Algaida

Pretén esdevenir una eina de consulta sobre totes les disciplines del coneixement . Conté articles de nova creació revisats per l’equip editorial i s’estructura en dos nivells: articles de divulgació, relativament breus i sintetitzats, dirigits al públic en general interessat en fer una primera aproximació a un tema i a estudiants de primària i secundària i articles científics, de major abast i plantejats com a eina d’aprofundiment. Els continguts s’aniran implementant periòdicament. És obert a tothom que hi vulgui participar. 
 

Arxiu Municipal d’Algaida

Conté els elements relacionats amb la part històrica de l’Arxiu Municipal d’Algaida.
 

Arxiu de la Imatge i el So del Municipi d’Algaida

Es compon de fotografies i arxius digitals sonors i audiovisuals.
 

** ** **


El projecte VINT-20 es creà l’any 2017 i s’implantà en fase de proves l’any 2018.  És un projecte obert, en constant desenvolupament, al qual, d'una manera regular, s’hi incorporaran nous continguts. De lliure accés i gratuït, s’ha ideat amb l’objectiu d’oferir un nou espai d’accés a informació sobre el Municipi.

A més a més, neix amb la voluntat d’esdevenir una eina de participació. Tothom hi pot fer aportacions, esmenes, correccions, etc. a través del correu biblioteca@ajalgaida.net.

Compta amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

Paral·lelament, des de l’Ajuntament d’Algaida s’ha impulsat la creació del Consell de Cultura del Municipi (aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària de dia 6 de setembre de 2018 i publicat al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018). El Consell de Cultura és un ens de consulta i participació ciutadana, compost per les entitats culturals del Municipi i representants del Consistori.