AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERAL D'ÚS DEL WEB DEL PROJECTE VINT-20

 

Informació general

Aquest lloc web és propietat de l’AJUNTAMENT D’ALGAIDA, amb domicili al carrer del Rei núm. 6 d’Algaida, Illes Balears, amb CIF: P-07004-00-E.

Aquest web té com a finalitat posar a l’abast dels ciutadans informació cultural (bàsicament bibliogràfica, arxivística i patrimonial) amb la intenció de difondre-la i promocionar-la en tots els àmbits.
 

Condicions generals d’ús del lloc web

L’Ajuntament d’Algaida us informa que l’accés i ús del lloc web http://projecte2020.com, els subdominis i directoris que inclou i els serveis que conté o que se’n puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquets avís legal, sense perjudici que aquests serveis o continguts puguin precisar de l’acceptació d’unes condiciones generals addicionals.

El fet d’utilitzar aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes legals. Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat, els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

L’Ajuntament d’Algaida es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc. Així mateix, també es reserva el dret de realitzar canvis amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del lloc o del disseny. 
 

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del lloc web i els codis font, com també els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l’Ajuntament d’Algaida o entitats col·laboradores i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

El lloc web ofereix els següents continguts:

1. Textos propis del web
2. Arxius de text vinculats (en format de processador de textos o PDF)
3. Arxius d’imatges
4. Arxius de so
5. Arxius multimèdia

S’autoritza la reproducció total o parcial dels textos propis del web sempre i quan se’n mantingui la integritat i es citi expressament la procedència. La resta de continguts estan subjectes, en cada cas particular, a les condicions de reproducció que s’explicita a la fitxa individual de l’arxiu, sempre i quan, però, que no contradiguin una llicència específica.

Així mateix, en tots els casos, s’ha de preservar la propietat intel·lectual dels autors i/o dels editors.
 

Privacitat

Les pautes que regulen la privacitat dels usuaris del web estan explicitades a:

LES VOSTRES DADES SEGURES   |   POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES   |   POLÍTICA DE GALETES 
 

Exclusió de responsabilitat en l'utilització del web

L'ús d'aquest web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, l'Ajuntament d'Algaida, no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, l'Ajuntament d'Algaida no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.
 

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i l'Ajuntament d'Algaida.

En conseqüència, l'Ajuntament d'Algaida no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.


Enllaços

L’Ajuntament d’Algaida facilita l’accés a altres llocs webs que poden ser d’interès per als usuaris. En el cas que dirigeixin a pàgines que no són propietat de l’Ajuntament d’Algaida, no es fa responsable dels continguts ni del funcionament del lloc enllaçat ni tampoc de cap dels possibles perjudicis que se’n poguessin derivar.
 

Estadístiques d’ús 

L’Ajuntament d’Algaida informa que aquest lloc web fa servir l’eina Google Analytics amb finalitats exclusivament estadístiques.
 

Suspensió temporal de l'accessibilitat del web

L'Ajuntament d'Algaida es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat al web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de l'Ajuntament d'Algaida.