ARXIU DE LA IMATGE I EL SO DEL MUNICIPI D'ALGAIDA FOTOGRAFIES
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='AISMA' AND ID_114='I' ORDER BY BB_NCDU, BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB, ID_113 LIMIT 0,25

---C1=AISMA---C2=I----
REGTOTAL= 0 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 1 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 0   |   Visualitzats : 0

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
ARXIU DE LA IMATGE I EL SO
Registres a ARXIU DE LA IMATGE I EL SO