ARXIU MUNICIPAL D’ALGAIDA CATÀLEG HISTÒRIC
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='AMA' AND ID_114='CH' ORDER BY ID_115,ID_118 LIMIT 0,25

---C1=AMA---C2=CH----

1. Òrgans de govern

1.1.1. Batle. Reials ordres, edictes i bans. 
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: [sense dades].
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1634
Núm. Reg: 0001
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0001-001634
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: 1734-1739.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1635
Núm. Reg: 0002
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0002-001635
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: 1803-1814.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1636
Núm. Reg: 0003
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0003-001636
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: 1815-1819.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1637
Núm. Reg: 0004
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0004-001637
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: 1820-1829.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1638
Núm. Reg: 0005
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0005-001638
Reials ordres, edictes i bans.
Reials ordres, edictes i bans.
Dates de creació i agregació: 1830-1863.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1639
Núm. Reg: 0006
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0006-001639
Bans i edictes.
Bans i edictes.
Dates de creació i agregació: 1936-1941.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1640
Núm. Reg: 0007
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0007-001640
Registre de bans, edictes i pregons de l’Ajuntament i particulars.
Registre de bans, edictes i pregons de l’Ajuntament i particulars.
Dates de creació i agregació: 1892-1929.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1641
Núm. Reg: 0008
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0008-001641
Registre de bans, edictes, circulars i ordres.
Registre de bans, edictes, circulars i ordres.
Dates de creació i agregació: 1936-1937.
Lligall. 21 x 15,5 cm.
ID: 1642
Núm. Reg: 0009
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0009-001642
Registre de bans de l’alcaldia.
Registre de bans de l’alcaldia.
Dates de creació i agregació: 1946-1957.
Lligall. 31 x  21 cm.
ID: 1643
Núm. Reg: 0010
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0010-001643
Cartes-ordres de la Reial Audiència.
Cartes-ordres de la Reial Audiència.
Dates de creació i agregació: 1710-1782.
Lligall. 32 x  22 cm.
ID: 1644
Núm. Reg: 0011
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0011-001644
Cartes-ordres de la Reial Audiència i altres tribunals comunicades a l’Ajuntament.
Cartes-ordres de la Reial Audiència i altres tribunals comunicades a l’Ajuntament.
Dates de creació i agregació: 1800-1809.
Lligall. 34 x  24 cm.
ID: 1645
Núm. Reg: 0012
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0012-001645
Reials ordres.
Reials ordres.
Dates de creació i agregació: 1715-1780.
Lligall. 31 x  21 cm.
ID: 1646
Núm. Reg: 0013
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0013-001646
Reials ordres.
Reials ordres.
Dates de creació i agregació: 1720-1771.
Lligall. 44 x 31 cm.
ID: 1647
Núm. Reg: 0014
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0014-001647
Ordres de diferents caps.
Ordres de diferents caps.
Dates de creació i agregació: 1743-1779.
Lligall. 23 x 15 cm.
ID: 1648
Núm. Reg: 0015
CAH: 1.1.1
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.1-0015-001648

1. Òrgans de govern

1.1.2. Batle. Protocol. 
Certificació d’”Hidalguia” de Lorenzo Mª Cervera.
Certificació d’”Hidalguia” de Lorenzo Mª Cervera.
Dates de creació i agregació: 1816.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1649
Núm. Reg: 0016
CAH: 1.1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.2-0016-001649
Expedients de protocol.
Expedients de protocol.
Dates de creació i agregació: 1966-1967 i 1971.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1650
Núm. Reg: 0017
CAH: 1.1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.2-0017-001650
Relacions públiques de l’Ajuntament, amb organismes oficials.
Relacions públiques de l’Ajuntament, amb organismes oficials.
Dates de creació i agregació: 1966 i 1970-1971.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1651
Núm. Reg: 0018
CAH: 1.1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.2-0018-001651
“Saludas”.
“Saludas”.
Dates de creació i agregació: 1967-1969 i 1972-1978.
Lligall. 24 x 18,50 cm.
ID: 1652
Núm. Reg: 0019
CAH: 1.1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.2-0019-001652
Tramitació i aprovació d’un reglament especial d’Honors i distincions. Homenatge a la veïnada centenària A. Capellà Mulet i Registre de concessió de l’”Orden del Mèrito Civil” a Damià Contestí, manescal retirat.
Tramitació i aprovació d’un reglament especial d’Honors i distincions. Homenatge a la veïnada centenària A. Capellà Mulet i Registre de concessió de l’”Orden del Mèrito Civil” a Damià Contestí, manescal retirat.
Dates de creació i agregació: 1968-1969 i 1975.
Lligall. 34 x 24 cm.
ID: 1653
Núm. Reg: 0020
CAH: 1.1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.1.2-0020-001653

1. Òrgans de govern

1.2. Consells. 
Liber consiliorum, Actes de Consells.
Liber consiliorum, Actes de Consells.
Dates de creació i agregació: 1576-1593.
Llibre. 34 x 24 cm.
ID: 1654
Núm. Reg: 0021
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0021-001654
Actes de Consells.
Actes de Consells.
Dates de creació i agregació: 1593-1613.
Llibre. 34 x 22 cm.
ID: 1655
Núm. Reg: 0022
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0022-001655
Actes de Consells (al final hi ha relacions de “Oidors de comptes” 1680-1713).
Actes de Consells (al final hi ha relacions de “Oidors de comptes” 1680-1713).
Dates de creació i agregació: 1613-1630.
Llibre. 30,50 x 23 cm.
ID: 1656
Núm. Reg: 0023
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-0023-001656
Actes de Consells 1630-1653.
Actes de Consells 1630-1653.
Dates de creació i agregació: 05 març 1630 - 15 abril 1653.
Llibre manuscrit. 33 x 24 cm. 774 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 769 pàgines dividit en 11 parts.
ID: 1307
Núm. Reg: 24
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-24-001307
Actes de Consells 1653-1672. 
Actes de Consells 1653-1672. 
Dates de creació i agregació: 22 maig 1653 - 24 juny 1672.
Llibre manuscrit. 33 x 23 cm. 744 pàgines.
Arxiu digital en pdf de 650 pàgines dividit en 9 parts.
ID: 1306
Núm. Reg: 25
CAH: 1.2
IB-ADMA-AMA-CH-1.2-25-001306
REGTOTAL= 1072 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 43 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 1072   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
ARXIU MUNICIPAL
Registres a ARXIU MUNICIPAL