ES SAIG INDEX PER NÚMEROS
SELECT * ,CONCAT( BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART ) AS CAMPORDENACIO FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND (ID_115='SAI' OR ID_115='SAIB') ORDER BY ID_117, REPLACE (REPLACE (REPLACE(CAMPORDENACIO , 'UN ', ''), '[', ''), 'L''', '') LIMIT 0,25

---C1=SAI---C2=SAIN----
A
AJUNTAMENT D'ALGAIDA. «L'Ajuntament d'Algaida informa:». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986], núm. 61 (febrer 1986). p. 14.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2896
CDU:070.431 Notícies
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-02-1986-002896
N
«[Noticiari de l'Obra Cultural Balear]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2025
CDU:061.2 Associacions. Col·lectius. Entitats socioculturals.
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002025
N
«[Noticiari:] Any de Lluc». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2447
CDU:070.431 Notícies
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002447
O
OLIVER JAUME, Francesc. «[Noticiari Pina]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2012
CDU:070.431 Notícies
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002012
S
UN SORD. «M'han dit que diuen». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2008
CDU:82-7 Literatura. Sàtira
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002008
T
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2013
CDU:796 Educació física i esports
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002013
V
VERDAGUER TRAVESSÍ, Joaquim. «[Glosa:] Ramell de Copeos». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 24 (desembre 1982). p. 15.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2188
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-002188
Núm. 00. Desembre de 1980
A
ANTICH OLIVER, Francesc. «Una xerradeta amb: L'amo en Miquel [Rafael Vich] "Cis"». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 8.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1822
CDU:929 Biografies generals
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-ORM-001822
A
«[Anunci:] Notícia fresca». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 6.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1819
CDU:304.2 Joves, joventut [per convenció]
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1980-0000-001819
B
BALLESTER OLIVER, Miquel. «[Articles d'opinió:] Bases d'infraestructura local». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 2.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1814
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-OA-001814
E
[ES SAIG]. «[Editorial:] Presentació». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 1.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1813
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1980-0000-001813
J
JANER MANILA, Gabriel. «[Articles d'opinió:] Els camins de la recuperació col·lectiva». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 5.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1818
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-OA-001818
J
JUAN BONNÍN "TOLEDO", Jaume. «[Glosa:] Es moix negre». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 6.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1820
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-OA-001820
M
MULET COLL, Miquel. «[Plana de l'Església:] Església, per què canvies?». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 4.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1817
CDU:272 Església Catòlica Romana
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1980-0000-001817
N
«Noticiari de l'Obra Cultural Balear». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1815
CDU:061.2 Associacions. Col·lectius. Entitats socioculturals.
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1980-0000-ORM-001815
O
OLIVER OLIVER, Andreu. «[Articles d'opinió:] Cal parlar clar». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1816
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-OA-001816
P
PIZÀ COLOM, Alexandre. «Salut: Tètanus». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2520
CDU:61 Medicina
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-00-002520
T
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 7.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1821
CDU:796 Educació física i esports
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1980-0000-001821
Núm. 01. Gener de 1981
A
«[Agenda:] Festes de Sant Honorat». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. 1.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1823
CDU:394.21 Festes patronals i Festes d'Estiu
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-1981-0001-001823
A
AJUNTAMENT D'ALGAIDA. «L'Ajuntament d'Algaida informa». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1826
CDU:070.431 Notícies
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-1981-0001-001826
A
ANTICH OLIVER, Francesc. «Una xerradeta amb: El batle [Joan Ramis Gelabert]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [16].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1834
CDU:929 Biografies generals
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0001-ORM-001834
A
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «Glosa: Sant Honorat és passat...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [14].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1831
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1981-0001-OA-001831
E
[ES SAIG]. «Editorial». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. 2.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1824
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-1981-0001-001824
E
[ES SAIG]. «[Moviment demogràfic:] Agenda 80». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. 2.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1825
CDU:314.1 Ciències Socials. Demografia
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-1981-0001-001825
M
MULET CERDÀ, Pere. «[Divulgació:] Algaida a través de les visites pastorals de don Diego de Arnedo. 1563-1572». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [5-12].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1828
CDU:94-3b 15 Història. Època moderna. Segle XVI
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1981-0001-ORM-001828
REGTOTAL= 1434 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 57.36 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 1434   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
ES SAIG
Registres a ES SAIG