BIBLIOGRAFIA DEL MUNICIPI D’ALGAIDA
La Bibliografia del Muncipi d'Algaida recull, amb voluntat exhaustiva, el llistat de les obres editades que tracten d'una manera directa sobre els pobles d'Algaida, Pina i Randa.

S’estructura en quatre grans apartats:
  • Obres de referència del Municipi: Llistat, ordenat per temes, de les publicacions (monografies i articles) de qualsevol temàtica que versi sobre els pobles d’Algaida, Pina i Randa.
  • Obres d’autors del Municipi: Llistat de les obres publicades pels autors del Municipi o que hi estan relacionats directament.
  • Bibliografia digitalitzada: Monografies i articles en format digital (PDF) publicats per editorials alienes a l’Ajuntament d’Algaida.
  • Publicacions periòdiques: Revistes i periòdics editats al llarg del temps al municipi d’Algaida.

CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
BIBLIOGRAFIA
Registres a BIBLIOGRAFIA