BIBLIOGRAFIA DEL MUNICIPI D’ALGAIDA OBRES AUTORS DEL MUNICIPI
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND ID_11 LIKE '%OA%' OR CE_339='OA' ORDER BY BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB, ID_13 LIMIT 0,25

---C1=BBL---C2=OA----
«[Poesia:] Lluna de mel ». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 44 (agost 1984). p. 7.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2535
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-08-1984-0044-OA-002535
ALOMAR VANRELL, Maria Magdalena
ALOMAR VANRELL, Maria Magdalena. «Aproximació al teatre català de Mallorca durant el franquisme: Introducció a l'obra dramàtica de Pere Capellà». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum I: 1949-1951. Palma: Moll, 2004. ISBN: 9788427308688.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 217
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000217
ANTICH TROBAT, Francesc
ANTICH TROBAT, Francesc. «Glosa: En sentir es tambor sonar». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 02 (febrer 1981). p. 11.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1849
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-02-1981-0002-OA-001849
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «Glosa: Sant Honorat és passat...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 01 (gener 1981). p. [14].
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1831
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1981-0001-OA-001831
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Mare santa, a vostra planta...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982],
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2075
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-04-1982-16-OA-002075
ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Poesia:] A n'en Joan [Oliver Bauzà] "Torres"». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 44 (agost 1984). p. 19.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138038
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2546
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-08-1984-0044-OA-002546
ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA
ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA. «[Articles d'opinió:] El museu d'Artà, preocupació de la Part Forana». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 18 (juny 1982). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2107
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-06-1982-0018-OA-002107
BALAGUER MULET, Joan
BALAGUER MULET, Joan. «[Articles d'opinió:] El dibuix en el nostre poble». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 02 (febrer 1981). p. 8.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1845
CDU:74 Dibuix. Disseny. Arts aplicades
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-02-1981-0002-OA-001845
BALLESTER OLIVER, Miquel
BALLESTER OLIVER, Miquel. «[Articles d'opinió:] Bases d'infraestructura local». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982], núm. 00 (desembre 1980). p. 2.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138041
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 1814
CDU:070.432 Editorials i articles d'opinió
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-12-1980-0000-OA-001814
BENNÀSSAR VICENÇ, Bartomeu
BENNÀSSAR VICENÇ, Bartomeu; FULLANA PUIGSERVER, Pere. Carlisme i integrisme a Mallorca (1887-1889): Epistolari entre Antoni Maria Alcover i Miquel Binimelis. Palma: El Tall, 1993. 149 p. (El tall del temps; 14). ISBN: 8487685382.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: Rx: 89147
Signatura: CL ALG A BEN
ID: 520
CDU:94-4b 18 Història. Època contemporània. Segle XIX
IB-ADMA-BBL-OA-FULLLANA-PUIGSERVER-000520
CAPELLÀ FORNÉS, Llorenç
CAPELLÀ FORNÉS, Llorenç. «Pròleg». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. El rei Pepet: Teatre I. Palma: Moll, 1979. p. 9-15. (Biblioteca les Illes d'Or; 124). ISBN: 8427302746.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200111414
Signatura: T CAP
ID: 60
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000060
CAPELLÀ ROCA, Pere
CAPELLÀ ROCA, Pere; ARNAU SEGARRA, Pilar (cur.). Cartes des de la presó: (Camp de concentració d'Alcalá de Henares, 1939-1943). Palma: Universitat de les Illes Balears, 2006. 121 p. (Biblioteca Marian Aguiló; 41). ISBN: 8484158055.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767606
Signatura: CL ALG 929 Capellà CAP
ID: 126
CDU:82 A Literatura. Assaig
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000126
CAPELLÀ ROCA, Pere. El rei Pepet: Teatre I. Palma: Moll, 1979. 191 p. (Biblioteca les Illes d'Or; 124). ISBN: 8427302746.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200111414
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 58
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000058
CAPELLÀ ROCA, Pere. L'amo de Son Magraner: Comèdia en tres actes. Palma: Moll, 1952. 143 p. (Biblioteca les Illes d'Or; 47).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200473791
Signatura: T CAP
ID: 452
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000452
CAPELLÀ ROCA, Pere. L'amo de Son Magraner: Comèdia en tres actes. 2a ed. Palma: Moll, 1981. 143 p. (Biblioteca les Illes d'Or; 47). ISBN: 8427303114.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 12000111325
Signatura: T CAP
ID: 62
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000062
CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum I: 1949-1951. Palma: Moll, 2004. 483 p. ISBN: 9788427308688.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 216
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000216
CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum II: 1952-1954. Palma: Moll, 2006. 533 p. ISBN: 9788427308695.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 230
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000230
CAPELLÀ ROCA, Pere. Pere Capellà: Cançons republicanes: Poemes d'identitat i vida, guerra i presó. Palma: Hora Nova, 2006. 118 p. (Biblioteca d'Escriptors Mallorquins).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200473863
Signatura: CL ALG P CAP
ID: 63
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-OA-82 P-000063
CAPELLÀ ROCA, Pere. Sa madona du es maneig: Teatre III: Comèdia humorística en tres actes. Palma: Moll, 1981. 133 p. (Biblioteca les Illes d'Or; 131). ISBN: 8427303130.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200111318
Signatura: T CAP
ID: 61
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000061
CAPELLÀ ROCA, Pere. Sa Pesta: Comèdia satírica en tres actes, el primer dividit en dos quadros. Palma: Moll, 1980. 104 p. (Biblioteca les Illes d'Or; 127). ISBN: 8427302800.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200111319
Signatura: T CAP
ID: 59
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000059
CAPELLÀ ROCA, Pere. «Altre pic Nadal». Castellitx: Fuies folkloriques d'Algaida i la seva encontrada [Algaida: [s. n.]], núm. 05 (1965). p. 8.
ID: 311
CDU:82 P Literatura. Poesia i glosat
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLÀ-ROCA-000311
CAPELLÀ ROCA, Pere. «De tot i molt: Tragèdia futbolística en un acte, dividit en vuit quadros». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum I: 1949-1951. Palma: Moll, 2004. p. 345-381. ISBN: 9788427308688.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 226
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000226
CAPELLÀ ROCA, Pere. «Declaracions jurades: Sainet en un acte». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum I: 1949-1951. Palma: Moll, 2004. p. 247-264. ISBN: 9788427308688.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 222
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000222
CAPELLÀ ROCA, Pere. «El carrer de les tres roses: Poema escenificat». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum II: 1952-1954. Palma: Moll, 2006. p. 45-161. ISBN: 9788427308695.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 232
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000232
CAPELLÀ ROCA, Pere. «El rei Pepet: Rondalla escenificada en tres actes, distribuïts en un pròleg i sis quadres. En vers». A: CAPELLÀ ROCA, Pere. Obres completes: Volum II: 1952-1954. Palma: Moll, 2006. p. 433-532. ISBN: 9788427308695.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767746
Signatura: CL ALG T CAP
ID: 236
CDU:82 T Literatura. Teatre
IB-ADMA-BBL-OA-CAPELLA-ROCA-000236
REGTOTAL= 278 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 12 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 278   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
BIBLIOGRAFIA
Registres a BIBLIOGRAFIA