BIBLIOGRAFIA DEL MUNICIPI D’ALGAIDA PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
SELECT * FROM FPUB WHERE VISIBLE_PUB='1' AND SFONS_PUB='PP' ORDER BY ORDRE_PUB+0

---C1=BBL---C2=----
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND ID_114='PP' ORDER BY BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLPART, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB, ID_113 LIMIT 0,25

---C1=BBL---C2=PP----
POU OLIVER, Antoni. «Berenars: Novembre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986], núm. 59 (octubre 1985). p. 8-9.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2904
CDU:82 P
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-11-1985-0059-OA-002904
POU OLIVER, Antoni. «Berenars: Novembre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 59 (octubre 1985). p. 8-9.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2821
CDU:82 P
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-11-1985-0059-OA-002821
POU OLIVER, Antoni. «Berenars: Octubre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986], núm. 58 (octubre 1985). p. 16-17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2903
CDU:82 P
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-10-1985-0058-OA-002903
POU OLIVER, Antoni. «Berenars: Octubre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 58 (octubre 1985). p. 16-17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2811
CDU:82 P
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-10-1985-0058-OA-002811
POU OLIVER, Antoni. «Berenars: Setembre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 18-19.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2787
CDU:82 P
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-09-1985-0057-OA-002787
CALAIX DESASTRE. «Calaix de sastre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 6.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2776
CDU:82-7
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002776
CALAIX DESASTRE. «Calaix de sastre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 58 (octubre 1985). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2795
CDU:070.432
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-10-1985-0058-002795
CALAIX DESASTRE. «Calaix de sastre». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 59 (novembre 1985). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2816
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-11-1985-0059-002816
PSM. «Cròniques municipals». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 58 (octubre 1985). p. 8-9.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2800
CDU:32
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-10-1985-0058-002800
[ES SAIG]. «Editorial». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (octubre 1985). p. 2-3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2794
CDU:070.432
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-10-1985-0057-002794
[ES SAIG]. «Editorial: D'interès social». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 59 (novembre 1985). p. 2.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2815
CDU:070.432
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-11-1985-0059-002815
[ES SAIG]. «Editorial: La residència dels vells». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 3.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2774
CDU:070.432
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002774
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 56 (agost 1985). p. 19.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2771
CDU:796
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-08-1985-0056-002771
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 16-17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2785
CDU:796
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002785
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1985-1986], núm. 60 (desembre 1985). p. 19.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2855
CDU:796
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-12-1985-0060-002855
TROBAT GELABERT, Joan. «Esports». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [4:1987-1988], núm. 85 (gener 1988). p. 28.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 138040
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 5672
CDU:796
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-1988-0085-005672
MUNAR CASAS, Antoni. «Higya pecoris: El quist hidatidic». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 56 (agost 1985). p. 14.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2767
CDU:619
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-08-1985-0056-002767
MUNAR CASAS, Antoni. «Higya pecoris: La leishmaniosi». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 15.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2784
CDU:619
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002784
UN SORD. «M'han dit que diuen». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 4-5.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2775
CDU:82-7
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002775
UN SORD. «M'han dit que diuen». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 58 (octubre 1985). p. 4-5.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2796
CDU:82-7
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-10-1985-0058-002796
UN SORD. «M'han dit que diuen». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 59 (octubre 1985). p. 6-7.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2820
CDU:82-7
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-11-1985-0059-002820
«Moviment demogràfic». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 56 (agost 1985). p. 15.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2768
CDU:314.1
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-08-1985-0056-002768
«Moviment demogràfic». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 57 (setembre 1985). p. 17.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2786
CDU:314.1
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-09-1985-0057-002786
«Moviment demogràfic». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 59 (novembre 1985). p. 14.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2826
CDU:314.1
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-11-1985-0059-002826
«Noticiari». Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [3:1984-1985], núm. 56 (agost 1985). p. 13.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 137883
Signatura: CL ALG 050 B Es Saig SAI
ID: 2765
CDU:070.431
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-08-1985-0056-002765
REGTOTAL= 1433 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 57.32 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 1433   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
BIBLIOGRAFIA
Registres a BIBLIOGRAFIA