COL·LECCIÓ BINÀRIA OBRES PREMIS CASTELLITX
AGUILÓ JIMÉNEZ, Pedro. Recobrament.
Rosa d'Or al Premi Musical per a Composicions per a Conjunt Coral dels Premis Castellitx. Algaida, 2018.
Col·lecció Binària. Núm. 241. PC2018-AMC-R-0302-0241.
1 document textual (PDF), 2.868,59 Kb.
13 pàgines.
ID: 1294
ALMELA SIRVENT, Ana. El camí dels abellers.
Rosa d'Or de Narració Curta als Premis Castellitx. Algaida, 2019.
Col·lecció Binària. Núm. 243. PC2019-N-R-0304-0243.
1 document textual (PDF), 2.963,91 Kb.
14 pàgines.
ID: 1285
AMENGUAL PUIGSERVER, Sebastià. A la Verge de la Pau.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1970.
Col·lecció Binària. Núm. 14. PC-1970-G-R-0016-0014
1 document textual (PDF), 4.638,37 Kb. 
8 pàgines.
ID: 1157
AMENGUAL PUIGSERVER, Sebastià. Una jardinera.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1971.
Col·lecció Binària. Núm. 19. PC-1971-G-R-0028-0019
1 document textual (PDF), 2.324,46 Kb. 
7 pàgines.
ID: 1161
AMENGUAL, Francesc. Cercant amors.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1976.
Col·lecció Binària. Núm. 39. PC-1976-G-R-0058-0039
1 document textual (PDF), 2.329,40 Kb. 
8 pàgines.
ID: 1176
ANTICH TROBAT, Llorenç. Desjuntament.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1978.
Col·lecció Binària. Núm. 45. PC-1978-G-R-0069-0042
1 document textual (PDF), 2.317,90 Kb. 
8 pàgines.
ID: 1180
ANTICH TROBAT, Llorenç. Lliure.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1979.
Col·lecció Binària. Núm. 45. PC-1979-G-R-0074-0049
1 document textual (PDF), 2.314,64 Kb. 
8 pàgines.
ID: 1183
ANTICH TROBAT, Llorenç. A la Pagesa de Castellitx.
Primer Premi Especial de Poesia per a autors locals Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1968.
Col·lecció Binària. Núm. 7, PC-1968-PAL-R-0002-0007.
1 document textual (PDF), 4.657,03 Kb .
7 pàgines.
ID: 1152
ANTICH TROBAT, Llorenç. A Nostra Senyora de la Pau,
Primer Premi Especial de Poesia per a autors locals Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1969.
Col·lecció Binària. Núm. 10, PC-1969-PAL-R-0008-0010.
1 document textual (PDF), 4.669,36 Kb.
7 pàgines.
ID: 1154
ANTICH TROBAT, Llorenç. Una jardinera.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1972.
Col·lecció Binària. Núm. 23. PC-1972-G-R-0037-0023
1 document textual (PDF), 2.314,05 Kb. 
7 pàgines.
ID: 1164
ARBONA SANTAMARIA, Antònia. Dansaires en la nit.
Rosa d'Or de Poesia al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1993.
Col·lecció Binària. Núm. 67. PC-1993-P-R-0102-0067.
1 document textual (PDF),  2.346,89 Kb.
14 pàgines.
ID: 1196
BARCELÓ BAUÇÀ, Joan Josep. nòmades.
Rosa d'Or de Poesia als Premis Castellitx Algaida, 2017.
Col·lecció Binària. Núm. 230. PC2017-P-R-0290-0230
1 document textual (PDF),  2.901,49 Kb
59 pàgines.
ID: 1295
BARCELÓ NOGUERA, Miquel. Calcetins de tardor.
Accèssit de Poesia als Premis Castellitx. Algaida, 2002.
Col·lecció Binària. Núm. 144. PC2002-P-A-0174-0144.
1 document textual (PDF), 1.356,15 Kb.
31 pàgines.
ID: 1245
BENÍTEZ BARRIO, A. [Sense títol].
Rosa d'Or de Fotografia als Premis Castellitx. Algaida, 2003.
Col·lecció Binària. Núm. 156. PC2003-F-R-0189-0156.
1 document textual (PDF), 1.263,24 Kb.
5 pàgines.
ID: 1257
BORDOY POMAR, Rafel. Tríptic d'absències.
Rosa d'Or de Poesia al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1991.
Col·lecció Binària. Núm. 59. PC-1991-P-R-0089-0059
1 document textual (PDF),  2.335,26 Kb.
8 pàgines.
ID: 1190
BORDOY POMAR, Rafel. Quatre dècimes de glosa.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1990.
Col·lecció Binària. Núm. 57. PC-1990-G-R-0088-0057
1 document textual (PDF), 2.315,41 Kb. 
7 pàgines.
ID: 1189
BOTA TOTXO, Miquel. Confidència a Santa Maria de la Pau de Castellitx.
Rosa d'Or de Poesia al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1971.
Col·lecció Binària. Núm. 17. PC-1971-P-R-0019-0017
1 document textual (PDF), 4.651,68 Kb. 
9 pàgines.
ID: 1159
CABOT CLAR, Francesca C. Glosat 31.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) als Premis Castellitx. Algaida, 2010.
Col·lecció Binària. Núm. 185. PC2010-G-R-0243-0185.
1 document textual (PDF), 2.850,09 Kb.
14 pàgines.
ID: 1406
CABOT CLAR, Francesca C. Jo la voldria, a la Rosa.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1999.
Col·lecció Binària. Núm. 121. PC-1999-G-R-0149-0121.
1 document textual (PDF), 1.279,48 Kb.
8 pàgines.
ID: 1209
CABOT CLAR, Francesca Catalina. Tornaré a escriure el programa.
Rosa d'Or de Poesia Popular (Glosat) als Premis Castellitx. Algaida, 2004.
Col·lecció Binària. Núm. 163. PC2004-G-A-0196-0163.
1 document textual (PDF),  2.888,40 Kb.
12 pàgines.
ID: 1270
CABRER BORRÀS, Guillem. Verge pagesa
Primer Premi de Poesia Certamen Literari de Castellitx Algaida, 1968
Col·lecció Binària. Núm. 6. PC-1968-P-R-0001-0006.
1 document textual (PDF), 4.664,82 Kb.
7 pàgines.
ID: 1151
CALONGE GUSTÀ, Vicenç. Del mar que sóc.
Accèssit de Poesia al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 2000.
Col·lecció Binària. Núm. 128. PC-2000-P-A-0158-0128.
1 document textual (PDF),  1.330,58 Kb.
24 pàgines.
ID: 1217
CALONGE GUSTÀ, Vicenç. Apassionada veritat.
Rosa d'Or de Poesia als Premis Castellitx Algaida, 2010.
Col·lecció Binària. Núm. 182. PC2010-P-R-0240-0182
1 document textual (PDF), 2.869,27 Kb.
28 pàgines.
ID: 1403
CAMPANER AMENGUAL, Miquel. De mica en mica.
Accèssit de Poesia Popular (Glosat) al Certamen Literari de Castellitx Algaida, 2000.
Col·lecció Binària. Núm. 134. PC-2000-G-A-0164-0134.
1 document textual (PDF), 1.294,48 Kb.
13 pàgines.
ID: 1220
CAMPANER AMENGUAL, Miquel. Monosíl·labs.
Accèssit de Poesia Popular (Glosat) als Premis Castellitx. Algaida, 2005.
Col·lecció Binària. Núm. 171. PC2005-G-A-0204-0171.
1 document textual (PDF), 2.871,85 Kb.
11 pàgines.
ID: 1278
Registres trobats: 157   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
COL·LECCIÓ BINÀRIA
Registres a COL·LECCIÓ BINÀRIA