COL·LECCIÓ BINÀRIA PREGONS
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BIN' AND ID_114='PRE' ORDER BY ID_13,ID_14 LIMIT 0,25

---C1=BIN---C2=PRE----
REGTOTAL= 0 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 1 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 0   |   Visualitzats : 0

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
COL·LECCIÓ BINÀRIA
Registres a COL·LECCIÓ BINÀRIA