AGENTS

Direcció general: Margalida Garcias Simón (2017- ...)
Direcció tècnica: Pere Fullana Puigserver (2017- ...)
Direcció executiva: Bartomeu Salas Mascaró (2017- ...)

Confecció de la Base de dades i manteniment informàtic: Absenta Internet, SL. (2017- ...)
 

Col·lecció Binària

Responsable: Bartomeu Salas Mascaró (2013- ...)

Documentalistes, redactors i col·laboradors:
[BSM] Bartomeu Salas Mascaró (2013- ...)
 

Bibliografia d’Algaida

Direcció: Pere Fullana Puigserver (1992- ...), Pere Mulet Cerdà ()
Responsable executiu: Bartomeu Salas Mascaró (2017- ...)

Documentalistes, redactors i col·laboradors:
[BFT] Biel Ferrer Torrens  (2018- ...)
[BSM] Bartomeu Salas Mascaró (2017- ...)
[LTT] Llorenç Tomàs Tomàs (2018- ...)
[PFP] Pere Fullana Puigserver (1992- ...)
[PMC] Pere Mulet Cerdà (1992)


Enciclopèdia del Municipi d’Algaida

Direcció: Pere Fullana Puigserver (2017- ...)
Responsable executiu: Bartomeu Salas Mascaró (2017- ...)

Documentalistes, redactors i col·laboradors:
 

Arxiu Municipal d’Algaida

Responsable executiu: Bartomeu Salas Mascaró (1995- ...)

Documentalistes, redactors i col·laboradors: 
[BFT] Biel Ferrer Torrens  (2018- ...)
[BSM] Bartomeu Salas Mascaró (1995- ...)
[CMS] Carles Martín Socias (2016)
[LTT] Llorenç Tomàs Tomàs (2018- ...)
 

Arxiu de la Imatge i el So del Municipi d’Algaida

Responsable executiu: Bartomeu Salas Mascaró (2010- ...)

Documentalistes, redactors i col·laboradors:
[BSM] Bartomeu Salas Mascaró (2010- ...)
[TR] Titoieta Ràdio (2010- ...)