BIBLIOGRAFIA DEL MUNICIPI D’ALGAIDA OBRES DE REFERÈNCIA
SELECT * FROM ADMA WHERE CL_VISIBLE='1' AND ID_113='BBL' AND BB_NCDU<>'' AND (ID_114='BD' OR ID_114='ORM' OR ID_114='SAIB') ORDER BY BB_NCDU, BB_AUTOR1L, BB_AUTOR1N, BB_TITOLPART, BB_TITOLREVISTA, BB_TITOLMONOG, BB_NCOLECIO, BB_ANYPUB, ID_113 LIMIT 0,25

---C1=BBL---C2=ORM----

0. Obres generals

008. Cultura en general
Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. 165 p. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 903
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000903
«Dotze mesos Llull: Recull d'activitats i imatges de l'Any Llull». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 121-157. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 920
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000920
FULLANA PUIGSERVER, Pere. «Pròleg: Dotze mesos Llull». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 5-8. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 904
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000904
GARCIAS SIMÓN, Margalida. «Parlament de cloenda de l'Any Llull». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 159-162. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 921
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000921
MULET VICH, Maria Antònia. «Parlament inaugural». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 11-17. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 905
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000905
RIPOLL PERELLÓ, Maribel. «L'Any Llull». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 101-102. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 916
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000916
TITOIETA RÀDIO, . «Titoieta Ràdio a l'Any Llull». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 117-119. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 919
CDU:008
IB-ADMA-BBL-ORM-008-000919

0. Obres generals

01. Bibliografia. Selecció de documents
FULLANA PUIGSERVER, Pere; MULET CERDÀ, Pere. Bibliografia d'Algaida. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 1992. 56 p. (Edicions Perè Capellà; 1).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767736
Signatura: CL ALG 016 MUL
ID: 57
CDU:01
IB-ADMA-BBL-ORM-01-000057

0. Obres generals

02. Biblioteca. Organització i serveis
MULET GOMILA, Antoni. «Una biblioteca, somni o realitat?». Castellitx: Fuies folkloriques d'Algaida i la seva encontrada [Algaida: [s. n.]], núm. 08 (25 desembre 1966). p. 7-8.
ID: 340
CDU:02
IB-ADMA-BBL-ORM-02-000340

0. Obres generals

05. Premsa periòdica
«Esquitxos». A: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma: Promomallorca, 1989-2005. p. 95, tom 5. ISBN: 8486617030.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: RX: 149785
Signatura: 030 B GRA
ID: 1749
CDU:05
IB-ADMA-BBL-ORM-GEM-05-001749

0. Obres generals

061.2. Associacions. Col·lectius. Entitats socioculturals.
«El poble dia a dia: [Entrevista a l'Associació de Persones Majors d'Algaida, Pina i Randa]». Algaida: Bolletí de l'Agrupació Socialista d'Algaida, Pina i Randa [Algaida: Agrupació Socialista d'Algaida, Pina i Randa], núm. 03 (març 1990). p. 18-21.
ID: 506
CDU:061.2
IB-ADMA-BBL-ORM-06-000506
PUJALS MAS, Margalida; SANTANA MORRO, Manel. «Els teleclubs d'Algaida: Randa i Pina». A: Algaida: Cinquenes jornades d'Estudis Locals: Mancomunitat Pla de Mallorca. [S. l.]: Mancomunitat Pla de Mallorca, 2003. p. 172-178. (Jornades d'Estudis Locals; 5).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200021492
Signatura: CL ALG 94B Algaida JOR
ID: 124
CDU:061.2
IB-ADMA-BBL-ORM-94-000124

0. Obres generals

07. Periodisme. Estudis sobre premsa
MULET CERDÀ, Pere. «Publicacions periòdiques de la nostra vila». Castellitx: Fuies folkloriques d'Algaida i la seva encontrada [Algaida: [s. n.]], núm. 09 (29 juny 1967). p. 4.
ID: 347
CDU:07
IB-ADMA-BBL-ORM-07-000347
SALAS MASCARÓ, Bartomeu (cur.). La Razón i Esquitxos: Premsa periòdica a Algaida durant la segona República Espanyola: 1931-1932. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 1997. 64 p. (Plaguetes d'Història i Cultura; 3). ISBN: 11364513.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767774
Signatura: CL ALG 050 SAL
ID: 83
CDU:07
IB-ADMA-BBL-ORM-07-000083
SALAS MASCARÓ, Bartomeu (cur.). La Razón i Esquitxos: Premsa periòdica a Algaida durant la segona República Espanyola: 1931-1932. 2a ed. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2019. 114 p. (Plaguetes d'Història i Cultura; 3). ISBN: 11364513.
ID: 1146
CDU:07
IB-ADMA-BBL-ORM-07-001146
SERRA ROIG, Miquel. «Es Saig d'Algaida, quasi 30 anys i quasi 350 números». A: Els estudis i la premsa local al segle XXI: Volum I: La premsa. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2009. p. 23-27. ISBN: 9788495876553.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767702
Signatura: CL ALG 070 B EST
ID: 290
CDU:07
IB-ADMA-BBL-ORM-07-000290

2. Religió

2. Religió
RIGO, Maria (cur.). D. Gabriel Mariano Ribas, Presbítero: Religiosas Hijas de la Misericordia. Palma: Luis Ripoll, 1989. 196 p. ISBN: 8486528208.
ID: 390
CDU:2
IB-ADMA-BBL-ORM-2-000390

2. Religió

272. Església Catòlica Romana
FULLANA PUIGSERVER, Pere. «Memòria de 1955: Del passat que es manté viu (1955-2005)». A: Programa d'actes: Commemoració del 50è aniversari de la Coronació Pontifícia de la Mare de Déu de Cura: Santuari de Cura, del 14 de maig al 5 de juny de 2005. Algaida: Santuari de Cura, 2005. p. 7-16.
ID: 885
CDU:272
IB-ADMA-BBL-ORM-2-000885
FULLANA PUIGSERVER, Pere. «Ramon Llull: Crític amb la cristiandat medieval». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. 49-51a ed. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 909
CDU:272
IB-ADMA-BBL-ORM-272-000909

2. Religió

272-4. Teologia pràctica. Teologia pastoral. Educació cristiana.
PUIGRÓS, Joan. «Per aconseguir una família millor». Castellitx: Fuies folkloriques d'Algaida i la seva encontrada [Algaida: [s. n.]], núm. 06 (10 abril 1966). p. 3.
ID: 351
CDU:272-4
IB-ADMA-BBL-ORM-272-4-000351
RAMIS OLIVER, Francesc. «Ramon Llull i l'Amat». A: Dotze mesos Llull: Commemoració de l'Any Llull al municipi d'Algaida: Novembre 2015-novembre 2016. Algaida: Ajuntament d'Algaida, 2017. p. 93-99. (Edicions Pere Capellà; 11). ISBN: 9788492150885.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200924715
Signatura: CL ALG 008B DOT
ID: 915
CDU:272-4
IB-ADMA-BBL-ORM-272-4-000915
RIBAS DE PINA GALLARD, Gabriel Marià. Sermons: Volum 1 (1843-1859). Palma: Franciscanes Filles de la Misericòrdia, 2006. 428 p. ([Obres Completes]; 01).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767635
Signatura: CL ALG 272-4 RIB
ID: 170
CDU:272-4
IB-ADMA-BBL-ORM-272-4-000170
RIBAS DE PINA GALLARD, Gabriel Marià. Sermons: Volum 2 (1860-1873) [A cura de sor Maria Rigo Prohens]. Palma: Franciscanes Filles de la Misericòrdia, 2006. 329 p. ([Obres Completes]; 02).
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767637
Signatura: CL ALG 272-4 RIB
ID: 406
CDU:272-4
IB-ADMA-BBL-ORM-272-4-000406

2. Religió

272-7. Congregacions religioses catòliques
FULLANA PUIGSERVER, Pere. Història de la Congregació de les Filles de la Misericòrdia (1856-1921): Volum I. Palma: Lleonard Muntaner, 2003. 295 p. (Refaubetx; 14). ISBN: 8495360748.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767669
Signatura: CL ALG 272-7B Filles de la misericòrdia FUL
ID: 179
CDU:272-7
IB-ADMA-BBL-ORM-272-7-000179
FULLANA PUIGSERVER, Pere. Història de la Congregació de les Filles de la Misericòrdia (1921-1968): Volum II. Palma: Lleonard Muntaner, 2010. 420 p. (Refaubetx; 14). ISBN: 9788415076216.
Núm. reg. Biblioteca Municipal d'Algaida: 1200767701
Signatura: CL ALG 272.7B Filles de la misericòrdia FUL
ID: 440
CDU:272-7
IB-ADMA-BBL-ORM-272-000440
REGTOTAL= 467 - Registres totals
REGXPAG = 25 - Registres per pàgina
NUMPAG = 19 - Núm. de pàgines
PAGACT = - Pàgina actual
Registres trobats: 467   |   Visualitzats : 25

Torna
CERCA BÀSICACERCA AVANÇADA
INCORPORACIONS RECENTS A
BIBLIOGRAFIA
Registres a BIBLIOGRAFIA